Ομολογία Πίστεως

Πιστεύουμε στην αιώνια Θεότητα που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο σαν Ένας Θεός, που υπάρχει σε τρία πρόσωπα. Πατέρας, Υιός, και Άγιο Πνεύμα, ευδιάκριτα αλλά και αδιαίρετα. (Ματθ.28:19) , (Β΄Κορ.13 – 14).

Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα των ανθρώπων, που συνελήφθη διά Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. (Λουκ.1:26-35) , (Ιωαν.1:18).

Πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, τάφηκε και Αναστήθηκε την Τρίτη ημέρα και φανερώθηκε προσωπικά στους μαθητές Του, μετά την ανάστασή Του. (Α΄Κορ.15:14) , (Ρωμ.4:25).

Πιστεύουμε στην Σωματική Ανάληψη του Ιησού στους Ουρανούς και στην ένδοξη προσωπική και σωματική του, δεύτερη επιστροφή Του για να παραλάβει την Εκκλησία Του. (Ιωαν.14:2-3) , (Α΄Κορ.15:13-18).

Πιστεύουμε στην διά Πίστεως Σωτηρία των αμαρτωλών, μέσο της Μετάνοιας και της Πίστης στο τέλειο και ολοκληρωμένο έργο του Σταυρού στον Γολγοθά, διά του οποίου έχουμε την άφεση των αμαρτιών, μέσο του Αίματος του Ιησού Χριστού. (Εφεσ.2:8-9) , (Εβρ.9:12).

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του Βαπτίσματος στο νερό, δια της βυθίσεως στο Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο Όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με σκοπό να εκπληρώσουμε την εντολή του Χριστού. (Ματθ.28:19) , (Πραξ.2:34-36) , (Πραξ.19:1-6).

Πιστεύουμε στο Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, με το αρχικό αποδεικτικό στοιχείο της εμπειρίας αυτής, την ομιλία σε ξένες γλώσσες. Είναι μία εμπειρία που ακολουθεί την Σωτηρία. (Πραξ.2:1-4) , (Πραξ.8:14-17) , (Πραξ.10:44-46).

Πιστεύουμε στην λειτουργία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτά αναφέρονται στο (Α΄Κορ.12-14) και όπως εκδηλώνονται στην πρώτη Εκκλησία.

Πιστεύουμε στην ζωή του Πνεύματος, μία ζωή ξεχωρισμού από τον κόσμο και σε έναν τρόπο ζωής Αγιασμού, με φόβο Θεού, σαν έκφραση της χριστιανικής μας πίστης. (Εφεσ.5:18) , (Α΄Κορ.6:14,7:1).

Πιστεύουμε στην Θεία Θεραπεία, την θεραπεία του σώματος δια της Θείας δυνάμεως, όπως αυτή λειτουργούσε στην πρώτη Εκκλησία. (Παρ.δ΄30) , (Ρωμ.8:11)

Πιστεύουμε στο Δείπνο του Κυρίου, όπως αποκαλείται κοινώς η Θεία Κοινωνία, διότι αυτό προμηθεύει ζωή, Υγεία, Δύναμη σε όλους τους πιστούς. (Α΄Κορ.11:28-32).

Πιστεύουμε στην κυριολεκτική ύπαρξη Ουρανού και Κόλασης και στην αιώνια ζωή για τους πιστούς, (Ιωαν.ε΄24) και στην αιώνια τιμωρία για τους μη πιστούς. (Μαρ.9:43) , (Β΄Θεσ.1:9) , (Αποκ.20:10-15).

Πιστεύουμε στην πραγματικότητα και στην προσωπικότητα του σατανά και των δαιμονικών δυνάμεων και στην αιώνια κρίση αυτών. (Ματθ.25:41) , (Αποκ.20:10-15).

Πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, ότι είναι εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, χωρίς λάθη και η μόνη αποκεκαλυμμένη Θεόπνευστη Αλήθεια για την καθοδήγηση της Εκκλησίας. (Α Τιμ.3:16) , (Α΄Κορ.2:13).

Πιστεύουμε στην δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Στην ολοκληρωτική πνευματική πτώση του ανθρώπου, στην αμαρτολότητά του και στην ανικανότητά του να ικανοποιήσει την Θεία Δικαιοσύνη. (Ρωμ.3:10-18).